THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Tuesday - 21/02/2023 21:51
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
 
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kèm theo Quyết định số 97/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 19/01/2023, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney kính đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại các bang New South Wales, Queensland và South Australia (Úc) đóng góp ý kiến vào Luật Đất đai (sửa đổi). Mọi ý kiến đóng góp của Quý Công dân sẽ được chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua các hình thức sau:
 
 
Góp ý kiến trực tiếp tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp.
 
 
Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney (địa chỉ email: baohocongdan.sydney@gmail.com và Suite 205, level 2, Edgecliff Centre  203 - 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027); Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế – Bộ Ngoại giao (địa chỉ email: pckt.mofa@gmail.com).
 
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney trân trọng thông báo./.