Vietnamese

Dành cho người Việt Nam

Các mẫu đơn cần thiết

1. Đơn xin thị thực

2. Đơn xin cấp, đổi hộ chiếu

3. Đăng ký kết hôn

4. Đăng ký công dân

5. Giấy uỷ quyền

6. Đơn xin chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

7. Đơn xin cấp giấy khai sinh

8. Đơn xin đưa thi hài (di hài) về Việt Nam

9. Đơn xin cấp giấy xác nhận đăng ký công dân

10.Hợp đồng ủy quyền 

11.Giấy trình báo mất hộ chiếu

12.Giấy bảo lãnh miễn thị thực

13.Giấy đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

14.Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

15.Tờ khai lý lịch

16.Văn bản từ chối tài sản thừa kế

17.Đơn xin nhận con

18. Điền tờ khai xin cấp Miễn thị thực tại Web Site: Mienthithucvk.mofa.gov.vn

Giờ làm việc: 

* 09h00 - 16h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6: Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Việt Nam

* 13h00 - 16h00 Thứ 3 và Thứ 5: Nhận và trả kết quả hồ sơ xin Giấy Miễn thị thực         

* 13h00 - 16h00 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6: Nhận và trả kết quả hồ sơ về Hộ chiếu và các giấy tờ lãnh sự khác.