Bảo hộ công dân và các trường hợp khẩn cấp

Chủ nhật - 07/04/2019 22:29

Trong trường hợp công dân Việt Nam cần được bảo hộ, hoặc trong trường hợp khẩn cấp, Quý vị có thể liên hệ với Phòng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán: 

 

Địa chỉ: suite 205, level 2, Edgecliff Centre 203 - 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027

  • Tel: 02 93271912 / 02 93272539    Fax: 02 93281653    Email: vnconsul@iinet.net.au    PO Box: 732, Edgecliff, N.S.W 2027

     

  •  
  • AUSTRALIA Hotline:  + 61 452 468 168 ;
  •  
  • VIETNAM Hotline: + 84 981 84 84 84 ;
 
vietnamconsulate.org.au

Consulate General