Forms in Vietnamese

Thứ hai - 01/04/2019 06:00

CÁC MẪU ĐƠN/TỜ KHAI CẦN THIẾT DÀNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM KHI LÀM CÁC THỦ TỤC TẠI TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY

1. Tờ khai xin thị thực nhập cảnh cho người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài

2. Tờ khai xin cấp, đổi hộ chiếu

3. Tờ khai đăng ký kết hôn

4. Mẫu giấy ủy quyền

5. Đơn xin chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

6. Tờ khai xin cấp giấy khai sinh

7. Tờ khai xin ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

8. Đơn xin đưa thi hài (di hài) về Việt Nam

9. Mẫu Hợp đồng Ủy quyền

10. Đơn trình báo mất hộ chiếu

11. Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

12. Tờ khai sơ yếu lý lịch

13. Văn bản từ chối tài sản thừa kế

14. Tờ khai xin cấp lý lịch tư pháp

15. Đơn xin phép chôn cất, bảo quản thi hài, di hài tại địa phương (phải có xác nhận của chính quyền địa phương)

 
vietnamconsulate.org.au

Consulate General