Thông báo của TAND tỉnh Khánh Hòa về việc mở phiên họp hòa giải lần thứ hai và phiên tòa sơ thẩm

Wednesday - 27/07/2022 02:25

THÔNG BÁO MỞ PHIÊN HỌP HÒA GIẢI LẦN THỨ HAI VÀ PHIÊN TÒA SƠ THẨM

 

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 14/2022/HNGĐ-ST ngày 12/04/2022, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đăng tải văn bản số 12/2022/TLST-HNGĐ đề ngày 12/04/2022 của TAND tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc mở phiên họp hòa giải lần thứ hai và phiên tòa sơ thẩm cho ông Hoang Gieng Van (Hoàng Văn Giêng), sinh năm 1979, địa chỉ: 14 Ernest St Sunshine, VIC 3019, Úc được biết.

Nội dung thông báo trong các file đính kèm:THONG BAO SO 12, NOTICE 12, PHIEU DIEU TRA

Trân trọng./.

TLSQ Việt Nam tại Sydney