• Slideshow

  • Địa chỉ: Suite 205, level 2, Edgecliff Centre. 203 - 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027.
    Thời gian làm việc: 10h00 AM - 02h00 PM. Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ Postal address: PO BOX 732, Edgecliff NSW 2027
    Email bảo hộ công dân: baohocongdan.sydney@gmail.com For Visa enquiries, please email: vnconsulate.visa@gmail.com Email văn phòng tổng lãnh sự: vnconsul@iinet.net.au