Đăng ký khai sinh và cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em mới được sinh

Thứ hai - 24/02/2020 23:53

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

VÀ CẤP HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU CHO TRẺ EM MỚI SINH RA Ở NƯỚC NGOÀI

 

 

I. Đối với trẻ em có cả hai bố mẹ đều là công dân Việt Nam, đều có hộ chiếu Việt Nam (hoặc có mẹ là công dân Việt Nam, còn cha không rõ là ai hoặc cha là người không quốc tịch):

 

Thủ tục gồm có:

 

1. Đối với trẻ em CHƯA từng đăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản gốc Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp (Proof of Birth);

Đối với trẻ em Đàđăng ký khai sinh tại cơ quan của nước ngoài: Nộp Tờ khai Ghi chú vào sổ hộ tịch việc khai sinh (theo mẫu tải tại đây) và bản sao Giấy khai sinh do phía nước ngoài cấp;

 

2. Tờ khai xin cấp hộ chiếu (tải mẫu tại đây);

 

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu có đăng ký kết hôn) và xuất trình bản chính để đối chiếu (trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực);

 

4. Bản sao hộ chiếu của cha, mẹ trẻ em (trong trường hợp gửi hồ sơ quan đường bưu điện thì nộp bản bản sao có chứng thực);

 

5. Bản sao thị thực Australia còn giá trị của bố, mẹ (nếu bố, mẹ đồng thời có hộ chiếu nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu nước ngoài);

 

6. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì cần có thêm 01 phong bì express/registered (return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận để Tổng Lãnh sự quán gửi trả kết quả.

 

7. Lệ phí: trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "Consulate General of Viet Nam in Sydney".

 

II. Đối với trẻ em có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công nước nước ngoài:

 

Ngoài hồ sơ như nêu tại điểm I, cần nộp thêm văn bản thỏa thuận của cha mẹ về lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con (theo mẫu tải tại đây).

 

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

Nộp hồ sơ hoặc trả kết quả có thể thực hiện trực tiếp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc qua bưu điện.

 

4/ Thời hạn giải quyết:

- Thời gian giải quyết hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán thông thường từ 7 – 10 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung giấy tờ thì thời gian giải quyết sẽ tính từ lúc nhận đầy đủ giấy tờ bổ sung.

 

Lưu ý:

 

- Tên đầy đủ của trẻ trong các mẫu tờ khai phải nhất quán theo đúng trật tự tên trong tiếng Việt, trong đó họ (family name) phải đặt lên trước, tiếp đến là tên đệm (middle name), và cuối cùng mới là tên (given name).

- Cha, mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con.

- Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chỉ đăng ký khai sinh cho trẻ em có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

 

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Hộ tịch, Hộ chiếu của Tổng Lãnh sự quán (for further information, please contact our Consulate):

 

CONSULATE GENERAL OF VIETNAM IN SYDNEY

Address: Suite 205, Level 2, Edgecliff Centre, 203-233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027, Australia

Phone: 02 93271912 /02 93272539 / 02 93261129 / 02 03261202

Fax: 02 93281653

Email: vnconsul@iinet.net.au

Website: www.vietnamconsulate.org.au / www.vietnamconsulate.net.au / www.vietnamconsulate.com.au

Postal address: PO BOX 732, Edgecliff, NSW 2027