• Slideshow

  • Address: Suite 205, level 2, Edgecliff Centre. 203 - 233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027.
    Working time: 09h00 AM - 16h00 PM. Monday to Friday, except holidays Postal address: PO BOX 732, Edgecliff NSW 2027
    Email bảo hộ công dân (Bao gồm thông tin về các chuyến bay hồi hương): baohocongdan.sydney@gmail.com Email văn phòng tổng lãnh sự: vnconsul@iinet.net.au