Thông báo kết quả quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam

Thông báo kết quả quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam

Thứ năm - 29/07/2021

Read More

Thông báo về việc ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam (đợt 1)

Thông báo về việc ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam (đợt 1)

Thứ tư - 28/07/2021

Read More

Mời tham dự tọa đàm Thanh niên sinh viên người Việt ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam

Mời tham dự tọa đàm Thanh niên sinh viên người Việt ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam

Thứ sáu - 23/07/2021

Thông báo mời tham dự Tọa đàm trực tuyến "Thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài với Trại hè Việt Nam"Read More

Notice on Temporary Change of Opening Hours

Notice on Temporary Change of Opening Hours

Thứ hai - 12/07/2021

Notice on Temporary Change of Opening Hours of the Consulate General of Viet Nam in SydneyRead More

Thông báo về thời gian mở cửa tiếp khách của TLSQ Việt Nam tại Sydney

Thông báo về thời gian mở cửa tiếp khách của TLSQ Việt Nam tại Sydney

Thứ hai - 12/07/2021

Thông báo về thời gian mở cửa làm việc của TLSQ Việt Nam tại SydneyRead More

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao lỗi lạc, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao lỗi lạc, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Thứ sáu - 02/07/2021

Read More

Thông báo số 31 về chuyến bay hồi hương dự kiến trong tháng 6/2021

Thông báo số 31 về chuyến bay hồi hương dự kiến trong tháng 6/2021

Thứ ba - 15/06/2021

Thông báo số 31 về chuyến bay hồi hương dự kiến trong tháng 6/2021Read More

Thông báo số 30 về chuyến bay hồi hương dự kiến trong tháng 6/2021

Thông báo số 30 về chuyến bay hồi hương dự kiến trong tháng 6/2021

Thứ năm - 10/06/2021

Thông báo số 30 về chuyến bay hồi hương dự kiến trong tháng 6/2021Read More

Thông báo số 29 về chuyến bay ngày 12/5/2021

Thông báo số 29 về chuyến bay ngày 12/5/2021

Thứ sáu - 30/04/2021

Thông báo số 29 về chuyến bay ngày 12/5/2021Read More

Thông báo số 28: Về các chuyến bay trong tháng 3-4/2021

Thông báo số 28: Về các chuyến bay trong tháng 3-4/2021

Thứ sáu - 05/03/2021

Thông báo số 28: Về các chuyến bay trong tháng 3-4/2021Read More

THÔNG BÁO SỐ 27: Về chuyến bay ngày 27/01/2021

THÔNG BÁO SỐ 27: Về chuyến bay ngày 27/01/2021

Thứ sáu - 22/01/2021

THÔNG BÁO SỐ 27: Về chuyến bay ngày 27/01/2021Read More

THÔNG BÁO SỐ 26: Về việc tạm dừng chuyến bay hồi hương cho công dân Việt Nam tại Úc

THÔNG BÁO SỐ 26: Về việc tạm dừng chuyến bay hồi hương cho công dân Việt Nam tại Úc

Thứ sáu - 15/01/2021

THÔNG BÁO SỐ 26: Về việc tạm dừng chuyến bay hồi hương cho công dân Việt Nam tại ÚcRead More

THÔNG BÁO SỐ 25: Cập nhật thông tin về chuyến bay dự kiến ngày 08/12/2020 được chuyển sang ngày 09/12/2020

Thứ bảy - 28/11/2020

THÔNG BÁO SỐ 25: Cập nhật thông tin về chuyến bay dự kiến ngày 08/12/2020 được chuyển sang ngày 09/12/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 24: Về 2 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 12/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 24: Về 2 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 12/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

Thứ hai - 23/11/2020

THÔNG BÁO SỐ 24: Về 2 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 12/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 23: Về hai chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 11/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 23: Về hai chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 11/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

Thứ ba - 27/10/2020

THÔNG BÁO SỐ 23: Về hai chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 11/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 22: Về chuyến bay đưa công dân về nước cuối tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 22: Về chuyến bay đưa công dân về nước cuối tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

Thứ tư - 14/10/2020

THÔNG BÁO SỐ 22: Về chuyến bay đưa công dân về nước cuối tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 21: Về 2 chuyến bay tiếp theo đưa công dân về nước trong tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung

THÔNG BÁO SỐ 21: Về 2 chuyến bay tiếp theo đưa công dân về nước trong tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung

Thứ hai - 21/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 21: Về 2 chuyến bay tiếp theo đưa công dân về nước trong tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO BỔ SUNG SỐ 20 CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY

THÔNG BÁO BỔ SUNG SỐ 20 CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Thứ năm - 10/09/2020

THÔNG BÁO BỔ SUNG SỐ 20 CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEYRead More

THÔNG BÁO SỐ 20: Về chuyến bay ngay 12/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 20: Về chuyến bay ngay 12/09/2020

Thứ tư - 09/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 20: Về chuyến bay ngay 12/09/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 19: Về các chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 9/2020

THÔNG BÁO SỐ 19: Về các chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 9/2020

Thứ năm - 03/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 19: Về các chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 9/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 18: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 4/9/2020

Thứ bảy - 29/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 18: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 4/9/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 17: Về chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam về nước đầu tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 17: Về chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam về nước đầu tháng 9 năm 2020

Thứ năm - 27/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 17: Về chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam về nước đầu tháng 9 năm 2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 16: Về chuyến bay hồi hương ngày 28/8/2020

THÔNG BÁO SỐ 16: Về chuyến bay hồi hương ngày 28/8/2020

Thứ hai - 24/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 16: Về chuyến bay hồi hương ngày 28/8/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 15: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước ngày 20/08/2020

Thứ tư - 12/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 15: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước ngày 20/08/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 14: Về việc tiếp nhận đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam trong các chuyến bay hồi hương cuối tháng 8/2020

Thứ sáu - 07/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 14: Về việc tiếp nhận đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam trong các chuyến bay hồi hương cuối tháng 8/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 13: Cảnh báo về một số thông tin liên quan đến các chuyến bay cứu trợ do Chính phủ Việt Nam thu xếp cho công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Úc về nước

THÔNG BÁO SỐ 13: Cảnh báo về một số thông tin liên quan đến các chuyến bay cứu trợ do Chính phủ Việt Nam thu xếp cho công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Úc về nước

Thứ năm - 30/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 13: Cảnh báo về một số thông tin liên quan đến các chuyến bay cứu trợ do Chính phủ Việt Nam thu xếp cho công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại...Read More

THÔNG BÁO SỐ 12: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 07/8/2020

THÔNG BÁO SỐ 12: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 07/8/2020

Thứ ba - 28/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 12: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 07/8/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 11: Về việc mở đợt đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam chuyến bay hồi hương đầu tháng 8/2020

THÔNG BÁO SỐ 11: Về việc mở đợt đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam chuyến bay hồi hương đầu tháng 8/2020

Thứ sáu - 24/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 11: Về việc mở đợt đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam chuyến bay hồi hương đầu tháng 8/2020Read More

Thông báo số 10: Về việc di chuyển từ Victoria tới sân bay Sydney cho chuyến bay hồi hương 13/7/2020

Thông báo số 10: Về việc di chuyển từ Victoria tới sân bay Sydney cho chuyến bay hồi hương 13/7/2020

Thứ năm - 09/07/2020

Thông báo số 10: Về việc di chuyển từ Victoria tới sân bay Sydney cho chuyến bay hồi hương 13/7/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 9: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 13/7/2020

THÔNG BÁO SỐ 9: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 13/7/2020

Thứ tư - 08/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 9: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 13/7/2020Read More