THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Thứ hai - 22/04/2024 23:51

HOLIDAY CLOSURE NOTICE

THE CONSULATE-GENERAL OF VIET NAM IN SYDNEY WILL BE CLOSED FOR NATIONAL HOLIDAY

FROM MONDAY, 29 APRIL 2024
TO WEDNESDAY 1 MAY 2024.

WE SHALL RESUME OUR BUSINESS AS USUAL ON THE FOLLOWING DAYS.

Thank you.

-------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY SẼ ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG
DỊP NGHỈ LỄ NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

TỪ NGÀY THỨ HAI, 29/04/2024 ĐẾN HẾT NGÀY THỨ TƯ, 01/05/2024

VĂN PHÒNG SẼ MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI VÀO CÁC NGÀY TIẾP THEO.

Xin cảm ơn.