Thủ tục chứng thực Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, chứng thực bản sao, dịch công chứng

Thứ năm - 27/02/2020 06:29

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN, GIẤY ỦY QUYỀN; CHỨNG THỰC BẢN SAO, DỊCH CÔNG CHỨNG.

 

Thủ tục gồm: 

 

a/ Chứng thực sao y bản chính các giấy tờ: phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

+ Bản chính giấy tờ cần chứng thực (giấy tờ do cơ quan của Việt Nam cấp).

+ 01 phong bì express/registered (return envelope) ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "Consulate General of Vietnam in Sydney").

 

b/ Công chứng, chứng thực chữ ký trong hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các văn bản khác: 

+ Hộ chiếu (bản chính hoặc bản sao);

+ Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, ....(nên nhờ văn phòng công chứng ở Việt Nam hoặc luật sư Việt Nam thảo giúp, hoặc tham khảo mẫu Hợp đồng ủy quyền, mẫu Giấy ủy quyền tại đây (mẫu giấy ủy quyền, mẫu Hợp đồng ủy quyền), Lưu ý đây chỉ là mẫu tham khảo, không phải mẫu để công dân điền tờ khai).

+ Bản chụp các giấy tờ liên quan đến tài sản nêu trong văn bản cần chứng thực chữ ký.

+ Trường hợp cần làm rõ nội dung và những người liên quan đến việc ủy quyền, đương đơn có thể phải nộp các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể. 

+ 01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi trả qua đường bưu điện). 

- Lệ phí (trả bằng tiền mặt, Money Order hoặc Bank Cheque ghi người thụ hưởng là "Consulate General of Vietnam in Sydney").

 

3/ Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả: 

Đối với thủ tục công chứng, chứng thực chữ ký, công dân cần có mặt trực tiếp tại Tổng Lãnh sư quán và ký trước mặt cán bộ Tổng Lãnh sự quán. Trường hợp bất khả kháng không đến trực tiếp được thì đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổng Lãnh sự quán để được hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ.

 

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ Tổng Lãnh sự quán (for further information, please contact our Consulate):

 

CONSULATE GENERAL OF VIETNAM IN SYDNEY

Address: Suite 205, Level 2, Edgecliff Centre, 203-233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027, Australia

Phone: 02 93271912 /02 93272539 / 02 93261129 / 02 03261202

Fax: 02 93281653

Email: vnconsul@iinet.net.au

Website: www.vietnamconsulate.org.au / www.vietnamconsulate.net.au / www.vietnamconsulate.com.au

Postal address: PO BOX 732, Edgecliff, NSW 2027