Thông báo về việc áp dụng đặt hẹn trực tuyến/Notice of the online booking system

Thứ ba - 04/06/2024 03:45

Để nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu việc chờ đợi, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney sẽ áp dụng việc đặt lịch hẹn đến làm thủ tục lãnh sự từ ngày 18/6/2024. Để đặt hẹn, vui lòng bấm vào đây. 

In order to increase work efficiency and minimize waiting times, the Consulate General of Vietnam in Sydney will put in place online booking system for consular services as from 18 June 2024. To book an appointment, please click here.

https://tlsqvietnamtaisydney.setmore.com/tlsq