HOLIDAY CLOSURE NOTICE

Monday - 22/04/2024 23:37

HOLIDAY CLOSURE NOTICE

THE CONSULATE-GENERAL OF VIET NAM IN SYDNEY WILL BE CLOSED FOR NATIONAL HOLIDAY

FROM MONDAY, 29 APRIL 2024
TO WEDNESDAY 1 MAY 2024.

WE SHALL RESUME OUR BUSINESS AS USUAL ON THE FOLLOWING DAYS.

Thank you.

-------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY SẼ ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG
DỊP NGHỈ LỄ NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30 THÁNG TƯ VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG  MÙNG 1 THÁNG 5

 TỪ NGÀY THỨ HAI, 29/04/2024 ĐẾN HẾT NGÀY THỨ TƯ, 01/05/2024

VĂN PHÒNG SẼ MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI VÀO CÁC NGÀY TIẾP THEO.

Xin cảm ơn.