THÔNG BÁO BỔ SUNG SỐ 20 CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Wednesday - 09/09/2020 22:58

 

 

1. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney nhận thấy có một số công dân đã bỏ chỗ không mua vé về sau khi được Tổng Lãnh sự quán và Cơ quan chức năng trong nước xét duyệt trên các chuyến bay hồi hương gần đây do Chính phủ thu xếp. Điều rất đáng tiếc là trong số những người đã bỏ chỗ không về có những người đã được Tổng Lãnh sự quán liên hệ trực tiếp và đã khẳng định vẫn giữ nguyện vọng về, thậm chí có những người thuộc diện ưu tiên cao như trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng cha mẹ và người trên 60 tuổi.

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney xin thông báo lại một lần nữa tất cả những trường hợp đã được xét duyệt về nước mà không về, cho dù vì bất kỳ lý do gì, đều phải đăng ký lại nếu sau này có nhu cầu về nước trên các chuyến bay do Chính phủ thu xếp, và sẽ không được ưu tiên xét duyệt trên các chuyến bay sau này (trừ trường hợp không thể thu xếp về được vì lý do bất khả kháng).

 

3. Trong bối cảnh số lượng công dân tại 3 tiểu bang do Tổng Lãnh sự quán tại Sydney phụ trách đã đăng ký và đang phải chờ đợi rất lớn và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên từ nay cho đến cuối năm, chúng tôi trân trọng đề nghị công dân đã đăng ký, nhưng sau đó không còn nhu cầu về nước nữa, nên chủ động thông báo lại sớm cho Tổng Lãnh sự quán qua email (vnconsul@iinet.net.au)./.