THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA/ TEMPORARY OFFICE CLOSURE NOTICE

Tuesday - 05/09/2023 23:26

 

TEMPORARY OFFICE CLOSURE NOTICE

THE CONSULATE-GENERAL OF VIET NAM IN SYDNEY WILL TEMPORARILY CLOSE OUR OFFICE FOR NATIONAL EVENT  AT 14:00 PM ON  FRIDAY, 8 SEPTEMBER 2023.

 

WE SHALL RESUME OUR BUSINESS AS USUAL ON THE FOLLOWING WORKING DAY.

 

-------------------------------------------------------

THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY SẼ TẠM THỜI ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG  ĐỂ PHỤC VỤ  SỰ KIỆN QUỐC KHÁNH TỪ 14:00 PM, NGÀY THỨ SÁU, 08/09/2023.

 

 VĂN PHÒNG SẼ MỞ CỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI VÀO CÁC NGÀY LÀM VIỆC TIẾP THEO.