Thông báo mời tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV năm 2021

Monday - 11/10/2021 07:08

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC TRẺ VIỆT NAM TOÀN CẦU LẦN THỨ IV, NĂM 2021

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

 

Diễn đàn là nơi để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu, cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

 

Để góp phần vào thành công của Diễn đàn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney trân trọng thông báo và kính mời các trí thức trẻ Việt Nam tại các tiểu bang New South Wales, Queensland và South Australia quan tâm đăng ký tham dự và gửi thông tin cá nhân, đề tài nghiên cứu, các sản phẩm, ấn phẩm có liên quan về Diễn đàn tại website: http://trithuctrevietnam.vn trước ngày 26/10/2021.

 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney