Thông báo về việc cấp đổi/cấp mới hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Monday - 01/08/2022 20:37

THÔNG BÁO

Về việc cấp đổi/cấp mới hộ chiếu phổ thông mẫu mới

 

Như đã thông báo, từ ngày 01/07/2022, hộ chiếu phổ thông mẫu mới đã được đưa vào sử dụng với một số thay đổi về hình thức và nội dung.

 

Tuy nhiên, do số lượng phôi hộ chiếu mẫu mới được phân bổ có hạn, Tổng Lãnh sự quán khuyến cáo các công dân cân nhắc việc nộp hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Đối với các trường hợp công dân còn hạn hộ chiếu hoặc chưa thực sự có nhu cầu cấp bách, đề nghị làm thủ tục sau.

 

Ngoài ra, công dân dự kiến đi lại quốc tế và cần bổ sung thông tin về nơi sinh vào hộ chiếu, Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng hỗ trợ dưới hình thức ghi bị chú vào hộ chiếu.

 

Tổng Lãnh sự quán xin thông báo./.