Thông báo về việc sử dụng bản sao các giấy tờ trong hồ sơ thủ tục lãnh sự

Sunday - 23/10/2022 14:02
Thông báo về việc sử dụng bản sao các giấy tờ trong hồ sơ thủ tục lãnh sự
 
Theo cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết, gần đây xuất hiện một số vụ việc giả mạo giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực, miễn thị thực vào Việt Nam. Ngoài ra, thời gian qua cũng xảy ra tình trạng bưu điện làm thất lạc bưu phẩm theo đó giấy tờ gốc gửi kèm bị mất. 
 
Trước tình hình trên, để tạo thuận lợi tối đa cho việc giải quyết các thủ tục lãnh sự đồng thời giảm thiểu rủi ro thất lạc các giấy tờ gốc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đề nghị:
 
Đối với các trường hợp hồ sơ thủ tục lãnh sự được gửi qua bưu điện, Quý công dân cần xác thực (JP) hoặc công chứng (notarize) các văn bản trong hồ sơ; tuyệt đối không gửi bản gốc. Đồng thời, Quý công dân cần gửi kèm theo mỗi hồ sơ gửi qua bưu điện 01 phong bì bảo đảm có viết sẵn địa chỉ người nhận và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc Bưu điện Úc vận chuyển phong bì này.
 
Đối với các trường hợp làm thủ tục lãnh sự trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán, Quý công dân không nhất thiết phải xác thực hoặc công chứng các văn bản trong hồ sơ; thay vào đó có thể mang bản gốc kèm theo bản sao để đối chiếu và Tổng lãnh sự quán sẽ chỉ giữ lại bản sao. 
 
Quy định trên không áp dụng đối với các trường hợp giấy tờ gửi đến Tổng lãnh sự quán nhất thiết phải là bản gốc (ví dụ: hộ chiếu cũ đối với trường hợp đổi hộ chiếu; hộ chiếu nước ngoài đối với trường hợp làm miễn thị thực…)./.