Forms in Vietnamese

Wednesday - 19/02/2020 22:52

1. Tờ khai xin cấp, đổi hộ chiếu

2. Tờ khai xin cấp thị thực du lịch

3. Tờ khai đăng ký khai sinh (dành cho trẻ em chưa đăng ký khai sinh tại Australia)

4. Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (dành cho trẻ em đã có khai sinh Australia)

5. Tờ khai cấp xác nhận tình trạng hôn nhân

6. Tờ khai sơ yếu lý lịch (mẫu mới)

7. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch

8. Tờ khai xác nhận nguồn gốc Việt (mẫu mới)

9. Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự

10. Tờ khai đăng ký kết hôn

11. Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

12. Tờ khai xin cấp Lý lịch tư pháp

13. Đơn xin phép chôn cất, bảo quản thi hài, di hài

14. Đơn xin đưa thi hài, di hài về Việt Nam

15. Mẫu tham khảo giấy ủy quyền

16. Mẫu tham khảo Hợp đồng ủy quyền

17. Mẫu tham khảo giấy từ chối di sản thừa kế

18. Form for Vietnamese Police Check (in English)

19. Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (mẫu mới)

20. Tờ khai xin ghi vào sổ việc đăng ký kết hôn

21. Tờ khai đăng ký nhận cha,mẹ con

22. Tờ khai yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch