Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà ngoại giao lỗi lạc, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Friday - 02/07/2021 02:50

Ngày 15/5/2021 đánh dấu mốc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (15/5/1921-10/4/1998) cũng là dịp nhớ về một người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà ngoại giao lỗi lạc và nhà lãnh đạo có tầm nhìn đột phá.