(TAND TP.Hồ Chí Minh) Thông báo Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự

Thursday - 18/08/2022 03:30

QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

VỀ VIỆC YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ

 

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 494 ngày 08/07/2022, TLSQ Việt Nam tại Sydney đăng tải Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự để những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được biết.

Nội dung Quyết định trong các tệp đính kèm (tiếng Việttiếng Anh).

 

TLSQ Việt Nam tại Sydney, Úc