Important News from Viet Nam: Temporary regulatory change on entry, exit for foreigners

Sunday - 15/03/2020 07:30

Important News from Viet Nam: Temporary regulatory change on entry, exit for foreigners

 

The Covid-19 has been spreading swiftly in a complex manner on a large scale across the world. The Government of Viet Nam has decided to: (i) temporarily suspend entry for tourist who come from the Schengen countries and/or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, or have visited or transited through these areas within 14 days preceding their expected entry into Viet Nam; (ii) suspend visa upon arrival for all foreign nationals. This decision will be effective from 12:00 (noon), 15 March 2020 for 30 days, and not be applicable to entrants for diplomatic or official purposes.

Foreigners who are experts, business managers, highly skilled workers entering Viet Nam will be medical checked and quarantine shall be applied in accordance with the guidelines of the Ministry of Health.

Viet Nam has informed all diplomatic missions, consular offices and representative offices of international organizations in Viet Nam of the decision, and will maintain close monitor the epidemic and collaboration with other countries, international organizations and partners to promptly adjust prevention and control measures for the Covid-19./.

 

Resourse: Ministry of Foreign Affairs of Viet Nam

 

 

Bản tin quan trọng: Chính phủ Việt Nam thay đổi tạm thời một số quy định xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài

Trước diễn biến nhanh và phức tạp trên toàn thế giới của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam quyết định: (i) tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen và Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; (ii) tạm dừng việc cấp thị thực tại cửa khẩu. Các quyết định nêu trên có hiệu lực 30 ngày kể từ 12:00’ ngày 15 tháng 03 năm 2020 và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.

Các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại doanh nghiệp, cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng./.

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam