THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG MỞ CỬA TIẾP KHÁCH TẠI VĂN PHÒNG / TEMPORARY OFFICE CLOSURE (15-16/12/2022)

Tuesday - 13/12/2022 08:07

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG MỞ CỬA TIẾP KHÁCH TẠI VĂN PHÒNG /

TEMPORARY OFFICE CLOSURE (15-16/12/2022)

 

Do yêu cầu về công tác kiểm tra, bảo đảm hạ tầng cơ sở, kỹ thuật tại Văn phòng, TLSQ Việt Nam tại Sydney sẽ tạm dừng việc tiếp khách trong các ngày 15 & 16/12/2022.

TLSQ xin trân trọng thông báo./.

---------------------

Please note that:

Due to the need for technical infrastructure maintenance of the Office, the Consulate General of Viet Nam in Sydney will be closed on 15 & 16 December 2022.

Kind regards./.