Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tại TLSQ

Monday - 05/09/2022 19:37

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ tại TLSQ

 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney phụ trách khu vực lãnh sự bao gồm các bang New South Wales, Queensland và South Australia. Do số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục lãnh sự gửi đến Tổng Lãnh sự quán thời gian gần đây tăng lên nhiều, để bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu của công dân và người nước ngoài trong điều kiện thiếu nhân sự, từ ngày 01/09/2022, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney ưu tiên xử lý các hồ sơ thuộc khu vực lãnh sự phụ trách.

 

TLSQ xin trân trọng thông báo./.