THÔNG BÁO SỐ 24: Về 2 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 12/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 24: Về 2 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 12/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

Sunday - 22/11/2020

THÔNG BÁO SỐ 24: Về 2 chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 12/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 23: Về hai chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 11/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 23: Về hai chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 11/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

Monday - 26/10/2020

THÔNG BÁO SỐ 23: Về hai chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 11/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 22: Về chuyến bay đưa công dân về nước cuối tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 22: Về chuyến bay đưa công dân về nước cuối tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

Tuesday - 13/10/2020

THÔNG BÁO SỐ 22: Về chuyến bay đưa công dân về nước cuối tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 21: Về 2 chuyến bay tiếp theo đưa công dân về nước trong tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

THÔNG BÁO SỐ 21: Về 2 chuyến bay tiếp theo đưa công dân về nước trong tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nước

Sunday - 20/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 21: Về 2 chuyến bay tiếp theo đưa công dân về nước trong tháng 10/2020 và mở đăng ký bổ sung mới cho công dân có nguyện vọng về nướcRead More

THÔNG BÁO BỔ SUNG SỐ 20 CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY

THÔNG BÁO BỔ SUNG SỐ 20 CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEY

Wednesday - 09/09/2020

THÔNG BÁO BỔ SUNG SỐ 20 CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SYDNEYRead More

THÔNG BÁO SỐ 20: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 12/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 20: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 12/09/2020

Tuesday - 08/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 20: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 12/09/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 19: Về các chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 9/2020

THÔNG BÁO SỐ 19: Về các chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 9/2020

Wednesday - 02/09/2020

THÔNG BÁO SỐ 19: Về các chuyến bay đưa công dân về nước trong tháng 9/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 18: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 4/9/2020

THÔNG BÁO SỐ 18: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 4/9/2020

Friday - 28/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 18: Về chuyến bay đưa công dân về nước ngày 4/9/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 17: Về chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam về nước đầu tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO SỐ 17: Về chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam về nước đầu tháng 9 năm 2020

Wednesday - 26/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 17: Về chuyến bay hồi hương công dân Việt Nam về nước đầu tháng 9 năm 2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 16: Về chuyến bay hồi hương ngày 28/8/2020

THÔNG BÁO SỐ 16: Về chuyến bay hồi hương ngày 28/8/2020

Sunday - 23/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 16: Về chuyến bay hồi hương ngày 28/8/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 15: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước ngày 20/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 15: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước ngày 20/08/2020

Tuesday - 11/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 15: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước ngày 20/08/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 14: Về việc tiếp nhận đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam trong các chuyến bay hồi hương cuối tháng 8/2020

THÔNG BÁO SỐ 14: Về việc tiếp nhận đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam trong các chuyến bay hồi hương cuối tháng 8/2020

Thursday - 06/08/2020

THÔNG BÁO SỐ 14: Về việc tiếp nhận đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam trong các chuyến bay hồi hương cuối tháng 8/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 13: Cảnh báo về một số thông tin liên quan đến các chuyến bay cứu trợ do Chính phủ Việt Nam thu xếp cho công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Úc về nước

THÔNG BÁO SỐ 13: Cảnh báo về một số thông tin liên quan đến các chuyến bay cứu trợ do Chính phủ Việt Nam thu xếp cho công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Úc về nước

Wednesday - 29/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 13: Cảnh báo về một số thông tin liên quan đến các chuyến bay cứu trợ do Chính phủ Việt Nam thu xếp cho công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại...Read More

THÔNG BÁO SỐ 12: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 07/8/2020

THÔNG BÁO SỐ 12: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 07/8/2020

Tuesday - 28/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 12: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 07/8/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 11: Về việc mở đợt đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam chuyến bay hồi hương đầu tháng 8/2020

THÔNG BÁO SỐ 11: Về việc mở đợt đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam chuyến bay hồi hương đầu tháng 8/2020

Thursday - 23/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 11: Về việc mở đợt đăng ký bổ sung nguyện vọng về Việt Nam chuyến bay hồi hương đầu tháng 8/2020Read More

THÔNG BÁO 10: Về việc di chuyển từ Victoria tới sân bay Sydney cho chuyến bay hồi hương 13/7/2020

THÔNG BÁO 10: Về việc di chuyển từ Victoria tới sân bay Sydney cho chuyến bay hồi hương 13/7/2020

Wednesday - 08/07/2020

Thông báo số 10: Về việc di chuyển từ Victoria tới sân bay Sydney cho chuyến bay hồi hương 13/7/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 9: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 13/7/2020

THÔNG BÁO SỐ 9: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 13/7/2020

Tuesday - 07/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 9: Về việc đưa công dân về nước chuyến bay 13/7/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 8 NGÀY 5/7/2020: Về việc đăng ký BỔ SUNG nguyện vọng về Việt Nam

Saturday - 04/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 8 NGÀY 5/7/2020: Về việc đăng ký BỔ SUNG nguyện vọng về Việt NamRead More

THÔNG BÁO SỐ 7: Về lệnh hạn chế đi lại đối với 10 khu vực thuộc bang Victoria

THÔNG BÁO SỐ 7: Về lệnh hạn chế đi lại đối với 10 khu vực thuộc bang Victoria

Wednesday - 01/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 7: Về lệnh hạn chế đi lại đối với 10 khu vực thuộc bang VictoriaRead More

THÔNG BÁO SỐ 6: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Australia về nước ngày 03/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 6: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Australia về nước ngày 03/07/2020

Sunday - 28/06/2020

THÔNG BÁO SỐ 6: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Australia về nước ngày 03/07/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 5: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc về nước trên chuyến bay ngày 03/07/2020

THÔNG BÁO SỐ 5: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc về nước trên chuyến bay ngày 03/07/2020

Thursday - 25/06/2020

THÔNG BÁO SỐ 5: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc về nước trên chuyến bay ngày 03/07/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 4: Về việc đăng ký nguyện vọng cho chuyến bay tiếp theo đưa công dân Việt Nam từ Australia về nước

THÔNG BÁO SỐ 4: Về việc đăng ký nguyện vọng cho chuyến bay tiếp theo đưa công dân Việt Nam từ Australia về nước

Thursday - 18/06/2020

THÔNG BÁO SỐ 4: Về việc đăng ký nguyện vọng cho chuyến bay tiếp theo đưa công dân Việt Nam tại Australia về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 3: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc về nước ngày 1/6/2020

THÔNG BÁO SỐ 3: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc về nước ngày 1/6/2020

Monday - 25/05/2020

THÔNG BÁO SỐ 3: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc về nước ngày 1/6/2020Read More

THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc vì Covid 19 về nước

THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc vì Covid 19 về nước

Wednesday - 20/05/2020

THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Úc vì Covid 19 về nướcRead More

THÔNG BÁO SỐ 1: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Úc về nước

THÔNG BÁO SỐ 1: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Úc về nước

Saturday - 09/05/2020

Thông báo số 1: Về chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Úc về nướcRead More

Announcement of the NSW State Office regarding procedure for leaving Australia

Announcement of the NSW State Office regarding procedure for leaving Australia

Thursday - 16/04/2020

Announcement of the NSW State Office regarding procedure for leaving Australia of the dual nationals or foreign nationals with permanent residency...Read More

Thông báo về thời gian mở cửa làm việc của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Thông báo về thời gian mở cửa làm việc của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Monday - 13/04/2020

Thông báo về thời gian mở cửa làm việc của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại SydneyRead More

Cảnh báo của TLSQ Việt Nam tại Sydney về thông tin trên các mạng xã hội về việc đăng ký chuyến bay về nước cho công dân Việt Nam tại Australia

Cảnh báo của TLSQ Việt Nam tại Sydney về thông tin trên các mạng xã hội về việc đăng ký chuyến bay về nước cho công dân Việt Nam tại Australia

Tuesday - 24/03/2020

Cảnh báo của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney liên quan đến thông tin trên các mạng xã hội về việc đăng ký các chuyến bay về nước cho công dân...Read More

Thông báo liên quan đến quy định của Thái Lan đối với khách Việt Nam quá cảnh tại các sân bay Thái Lan

Monday - 23/03/2020

Thông báo liên quan đến quy định của Thái Lan đối với khách Việt Nam quá cảnh tại các sân bay Thái LanRead More

Thông báo khẩn: Liên quan đến việc công dân Việt Nam trở về Việt Nam

Sunday - 22/03/2020

Thông báo khẩn: Liên quan đến việc công dân Việt Nam trở về Việt NamRead More